Sitehoover API

Sitehoover API to interfejs umożliwiający integrację aplikacji zewnętrznych z usługą sitehoover.com. Sitehoover API bazuje na protokole JSON-RPC.

Żądania do API kierowane są na adres:

https://api.sitehoover.com/api/Sitehoover API Key

Sitehoover API Key to klucz autoryzacyjny wymagany przez każdą z metod Sitehoover API. Indywidualny Sitehoover API Key jest dostępny dla każdego zarejestrowanego użytkownika z poziomu panelu Ustawienia i zakładki Konto.Format żądania

Przykładowy format żądania JSON-RPC:
{
	"id" : "1",
	"method" : "ping",
	"params" : [
		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
			"echo" : "my pong"
		}
	]
}
gdzie:
 • id – Dowolny identyfikator żądania.
 • method – Nazwa wywoływanej metody.
 • params – Parametry wywoływanej metody, przy czy pierwszym elementem tablicy parametrów jest zawsze Sitehoover API Key.


Format zwracanych danych

Przykładowy format zwracanych danych:
{
	"result": "my pong",
	"error": null,
	"id": "1"
}
gdzie:
 • result – Zwrócone dane.
 • error – Status błędu:
  • null – Brak błędu.
  • 400 – Błędny wywołanie, np. nieprawidłowy format danych żądania lub brak wymaganych parametrów metody.
  • 403 – Błąd autoryzacji. Błędny Sitehoover API Key.
  • 404 – Wywoływana metoda nie istnieje.
  • 500 – Wewnętrzny błąd serwera.
 • id – Identyfikator żądania.


Wsparcie dla JSONP

Sitehoover API wspiera wywołania typu JSONP. Różnicą w stosunku do standardowego wywołania JSON-RPC jest sposób przesyłania danych. W przypadku korzystania z interfejsu JSONP dane w postaci serializowanego obiektu JSON są przesyłane w query string w polu data. Przydład (JavaScript):
var url = 'http://api.sitehoover.com/api/?data=' + escape(JSON.stringify(_request_json)) + '&jsoncallback=jsonp1268568693530';
gdzie:
 • _request_json – Obiekt JSON żądania.

Metody

Test połączenia

 • ping

  Testuje połączenie z API.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "ping",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"echo" : "my pong" [OPTIONAL]
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result": "my pong",
  	"error": null,
  	"id": "1"
  }

Hoovery

 • get_hoovers

  Zwraca tablicę hooverów.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "get_hoovers",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result": [
  		{
  			"oid" : 423,
  			"name" : "Example hoover 1",
  			"path" : "example-hoover-1",
  			"thumb" : "",
  			"tags" : "development, api, php, json",
  			"public" : 1,
  			"main" : 1
  		},
  		{
  			"oid" : 1123,
  			"name" : "Example hoover 2",
  			"path" : "example-hoover-2",
  			"thumb" : "",
  			"tags" : "",
  			"public" : 0
  			"main" : 0
  		}
  	],
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }

Foldery

 • get_folders

  Zwraca tablicę folderów w hooverze.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "get_folders",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"hoover_oid" : 4
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : [
  		{
  			"oid" : 121,
  			"name" : "___main___",
  			"sortorder" : 0,
  			"main" : 1
  		},{
  			"oid" : 432,
  			"name" : "My folder name",
  			"sortorder" : 1,
  			"main" : 0
  		},{
  			"oid" : 1242,
  			"name" : "Second folder name",
  			"sortorder" : 2,
  			"main" : 0
  		}
  	],
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }
 • add_folder

  Dodaje folder do hoovera.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "add_folder",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"hoover_oid" : 4,
  			"name" : "New folder",
  			"sortorder" : 0 [OPTIONAL]
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : 2355,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }
 • edit_folder

  Edytuje folder.

  JSON Request:
  {
  	"id' : "1",
  	"method" : "edit_folder",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"oid" : 10,
  			"name" : "new name",
  			"sortorder": 1 [OPTIONAL]
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : true,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }
 • delete_folder

  Usuwa folder.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "delete_folder",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"oid" : 7
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : true,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }

Strony

 • get_pages

  Zwraca tablicę stron w folderze.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "get_pages",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"folder_oid" : 9
  		}
  	]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result": [
  		{
  			"oid" : "128",
  			"title" : "Another title of Yahoo!",
  			"url" : "http://www.yahoo.com/",
  			"thumb" : "https://thumbs.w3media.pl/thumbs/2f9704c729e7ed3b41647b7d0ad649fe,1,5.jpg",
  			"note" : "sample note",
  			"rss" : "http://sports.yahoo.com/olympics/rss.xml",
  			"sortorder" : "1"
  		},{
  			"oid" : "229",
  			"title" : "Simply google",
  			"url" : "http://www.google.com/",
  			"thumb" : "https://thumbs.w3media.pl/thumbs/3e4c44d9f192da3bcf0c1ece96717408,1,5.jpg",
  			"note" : "",
  			"rss" : "",
  			"sortorder" : "2"
  		}
  	],
  	"error":null,
  	"id":"1"
  }
 • add_page

  Dodaje stronę do folderu.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "add_page",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"folder_oid" : 9,
  			"url" : "http://www.web-album.org",
  			"title" : "My page title", [OPTIONAL]
  			"rss" : "http://www.web-album.org/pl/rss-last-photos/", [OPTIONAL]
  			"note" : "my note", [OPTIONAL]
  			"sortorder" : 1 [OPTIONAL]
  		}
    ]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : 2134,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }
 • edit_page

  Edytuje stronę.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "edit_page",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"oid" : 2134,
  			"folder_oid" : 8, [OPTIONAL]
  			"title" : "My new page title", [OPTIONAL]
  			"rss" : "http://www.web-album.org/pl/rss-last-comments/", [OPTIONAL]
  			"note" : "my new note", [OPTIONAL]
  			"sortorder" : 1 [OPTIONAL]
  		}
    ]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : true,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }
 • delete_page

  Usuwa stronę.

  JSON Request:
  {
  	"id" : "1",
  	"method" : "delete_page",
  	"params" : [
  		YOUR_SITEHOOVER_API_KEY, {
  			"oid" : 3
  		}
    ]
  }
  JSON Response:
  {
  	"result" : true,
  	"error" : null,
  	"id" : "1"
  }